Členská schůze - 9. května 2014

22.04.2014 11:13

v pátek 9. května 2014 od 18 hodin

se bude na Konírně konat

ČLENSKÁ SCHŮZE MSM TROUBKY

Program:

Zahájení

Informace pro členskou základnu

Diskuze

Usnesení

Závěr

 

Účast členů  a hostů MSM povinná 

Luděk Judas