FRANTIŠEK GREGOVSKÝ VSTUPUJE DO KLUBU ŠEDESÁTNÍKŮ

21.12.2014 10:51

    A léta běží vážení. 

Závěr roku, přesněji den před Silvestrem, 30.12.2014, bude pro Františka Gregovského dnem, kdy oslaví svoje šedesátiny. Dlouholetý myslivec patří neoddělitelně do řad troubeckých myslivců.

Dovol, Františku, abych ti jménem troubeckých myslivců a jménem svým nejprve poděkoval za to, co pro myslivost konáš a zároveň ti popřál pevné zdraví, spokojenost a úspěch jak v životě osobním, tak i v tom mysliveckém.

 

Luděk Judas