III. SVATOHUBERTSKÁ MŠE PRVNÍ LISTOPADOVOU NEDĚLI

27.10.2013 05:21

    Nejen farníci a myslivci spolu s včelaři, ale i široká veřejnost z řad nejen troubeckých občanů si začíná pomalu zvykat na vznikající tradici první podzimní listopadové neděle. Ta bude od 8:30 hodin opět svědkem III. SVATOHUBERTSKÉ MŠI. Slavnostně vyzdobený kostel svaté Martkéty v Troubkách se opět stane svědkem bohoslužby věnované patronu myslivců. Letos první neděle připadá na 3. listopadu.

    "Svatohubertské mše sv. jsou příležitostí k zamyšlení nad odkazem sv. Huberta, patrona a přímluvce všech myslivců, ale také lesních dělníků, řezníků, kožešníků, lovců kožešin, soustružníků, optiků, slévačů, výrobců matematických přístrojů, matematiků, výrobců rolniček, loveckých psů, proti psímu kousnutí, proti vzteklině, proti hadímu uštknutí, proti strachu před vodou. 

    Svatý Hubert žil na přelomu 7. a 8. století. Pocházel ze šlechtické rodiny v Akvitánii. Jeho největší zálibou byly hony. Oženil se a byl v manželství šťasten. Podle legendy jeho manželka zemřela na Velký pátek při porodu syna. Hubert z toho byl nešťastný a aby na to nemusel myslet, vyjel si ještě toho dne na lov. V lese spatřil velkého jelena, jemuž mezi parohy zářil kříž a uslyšel hlas, varující ho, že je na cestě vedoucí do pekla. Na Huberta zjevení mocně zapůsobilo, rozhodl se obrátit na lepší cestu a stát se knězem. Roku 705 se stal biskupem v Lutychu. Zemřel roku 727,"  tolik prameny k objasnění historie vzniku bohoslužby.

    Nejen farní varhany budou doprovázet tuto bohoslužbu. Chybět nebude ani ZÁTRŽA. Myslivečtí a lovečtí trubači na svých zkouškách určitě nezaháleli a jistě nám předvedou nejen skladby, na které jsme od nich zvyklí, ale také si zajisté připraví nějakou novou skladbičku související se SVATOHUBERTSKOU tradicí.

 

     Luděk Judas