INFORMACE K VÝKUPU ZVĚŘE

18.05.2014 20:36
 
Výkupní ceny ulovené zvěře v kůži 
Výkupna Přerov (areál bývalého Interlovu) 
Platnost od 16.5.2014 
 
Druh zvěře kategorie váha cena v Kč
srnčí I. 10 kg + 105,-
srnčí II. 5 - 9 kg 80,-
černá I. 20 - 70 kg 40,-
černá II. nad 70 kg 30,-

 

Srážka srnčí zvěř černá zvěř
Půstřel plece 1 kg 10 %
Průstřel kýty 2 kg 10 %
Průstřel hřbetu 2 kg 10 %
Dvojitý průstřel  5 kg 20 %
Nečistoty  1 kg do 5 kg
Hlava u černé   10 %

 

Vykupujeme pouze zvěřinu řádně ošetřenou, vychladlou, čistou a s předepsaným označením 
(plomba a řádně vyplněný lístek o původu zvěře). Ulovená zvěř musí být dodána bez hlavy a 
běhů mimo zvěře černé, která musí být dodána s hlavou. Ulovená zvěř musí být prohlídnuta 
osobou způsobilou k vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře, což je doloženo razítkem a 
podpisem na lístku o ulovení zvěře. 
 
VENISON CZ s.r.o
Osmek 2636, 750 02 Přerov I 
Mobil: 607 776 128
 
www.venison.cz
 
     Luděk Judas