IV. SVATOHUBERTSKÁ MŠE V TROUBKÁCH v neděli 16. listopadu

09.11.2014 11:41

   

    V méně obvyklém termínu proběhne v kostele svaté Markéty v Troubkách 

v neděli dne 16. listopadu 2014 od 8:30 hodin 

IV. SVATOHUBERTSKÁ MŠE

Je dobře, že se tradice uchytila. Účastníci, kteří navštívili tři předešlé proběhlé mše, mi jistě dají za pravdu. 

    "Liturgickým zpěvem i hudebním doprovodem sdružení Zátrža a chrámový sbor Troubečan, přátelé myslivosti donesou v obětním průvodu své trofeje jako poděkování Bohu a po mši tento rok bude nově žehnání koní místním chovatelům. Poté půjde průvod na mysliveckou Konírnu k společnému setkání", tak zní pozvánka na webových stránkách farnosti Římskokatolické církve v Troubkách, které je duchovní správce farář P. Mgr. Radek Sedlák.


    Foto z minulé Huberské mše - Luděk Judas

 

    A nám nezbývá, než vás na tuto akci pozvat. Není mnoho míst, kde svatohubertská mše má takovou kvalitu, tajemnost a slavnostní atmosféru , není tomu tak často, kdy věřící i nevěřící nacházejí k sobě tak blízkou cestu.jako v Troubkách.

     

    Luděk Judas