PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ A PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

21.12.2014 09:52

    S koncem roku přicházejí na řadu zřejmě ty nejkrásnější svátky roku - Vánoce. Je to rovněž čas, kdy bilancujeme, co nám ten právě odcházející rok přinesl, co nám sebral, co pěkného jsme prožili. S tajemným pohnutím vzpomínáme, hlavně my ti trochu starší, na nádherné kreslené obrázky malíře Josefa Lady plné sněhu, zimních radovánek a také žlutá okénka, za kterými se tetelí teplo domova.

    Naši potomci, ať jsou to naše děti, vnuci, či pravnuci se těší, stejně jako jsme se tešili my, na Jeřížka, na dárky pod stromečkem. Bohužel vypadá to, že počasí nám sněhovou nadílku, tak jako již drahný rok, nepřinese, tudíž ta pravá atmosféra lásky plných svátků bude trohu ochuzena.

    I troubečtí myslivci se ohlížejí za sebe. Není to samochvála, když řeknu, že uplynulé údobí bylo opět plodné. Veřejnost se mohla pobavit na mysliveckém plese, mohla nakoupit něco na burze mysliveckých a rybářských potřeb a kdo přišel na II. myslivecké slavnosti, ten jistě neprohloupil. Již IV. Svatohubertská mše opět přinesla okamžiky pro rozjímání a setkání s troubeckými farníky a následné milé posezení na Konírně.

    Pro ty, keří s námi sdílejí našeho koníčka, jsme uspořádali večírek ke dni myslivosti, jako poděkování za přízeň. Na střeleckých soutěžích na střelnici na Vlažné se vystřídal bezpočet střelců. 

    Ale je tu i ta činnost, kterou veřejnost nevidí, je to celoroční péče o zvěř, práce v revíru, práce na Konírně, která je naším svatostánkem. 

Zimní přikrmování zvěře, zleva Lukáš Novotný, Alois Dočkal - foto Luděk Judas   

    Není snad příznivce, který by se nesetkal při našich akcích s loveckými a mysliveckými trubači seskupení ZÁTRŽA, kterého by nechaly lhostejného tóny z loveckých trubek a borlic.

    Dovolte mi tedy, abych jménem troubeckých myslivců a jménem svým nejprve poděkoval za trpělivost a přízeň v roce končícím a následně popřál krásné a příjemné prožití Vánoc, bujarého Silvestra a v novém roce 2015 hodně pevného zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních úspěchů nejm všem těm, kteří nám pomáhají, se kterými se při naší činnosti setkáváme, ale všem lidem dobré vůle.

    Luděk Judas