ROZPORUPLNÝ SNĚM OMS PŘEROV NOVĚ ZVOLENOU RADU NEPŘINESL

26.04.2015 07:58

    V pátek 24. dubna 2015 se sešlo přes čtyřicet delegátů v Zemědělské škole na Sněmu Okresního mysliveckého spolku ČMMJ v Přerově, aby si vyslechnuli mimo jiné zprávy o činnosti, o finančním hospodaření a hlavně, aby zvolili novou Radu OMS a dozorčí orgány.

    Již v průběhu zpráv bylo v ovzduší cítit napětí a saze nakonec bouchly v diskuzi. Už nevčasné zaslání pozvánek dle platných stanov učinilo toto jednání  neregulérním. Zjišťování počtu členů, které vlastně jednotliví delegáti zastupují si měli přítomní vycucat z prstu,  A korunu všemu nasadilo osočování mezi jednatelem OMS a některými stávajícími členy rady. Z úst zástupce dozorčích orgánů nakonec vyznělo, že i některá usnesení z minulého sněmu se nepodařilo naplnit. V této atmosféře se jeden z adeptů na volbu do rady dokonce vzdal své kandidatury.

    Nakonec však přítomní přece jen volili, ovšem po další poradě se dospělo k názoru, že tento sněm je opravdu neregulérní a bude se v pozdějším termínu opakovat.

     Co dodat? Faktem je, že je nutno si vážit práce každého člověka a zejména té, kterou provádí pro spolek, pro lidi zdarma, navíc ve svém volnu. Určitě činnost OMS není jednoduchá, peníze neleží na cestě. Bylo konstatováno, že kandidátů pro radu a dozorčí orgány je jako šafránu. Nicméně ten, kdo by se v pátek na sněmu objevil jako nezaujatý pozorovatel, ten by si určitě s sebou dobrý pocit domů neodnášel, stejně tak, jak se domnívám, i spousta delegátů.

     Luděk Judas