SVATOHUBERTSKÁ TRADICE DODRŽENA

05.11.2013 12:50

    Očekávání, která měla naplnit III. Svatohubertská mše sloužená v kostele svaté Markéty v Troubkách,  konaná v neděli 3. listopadu, se naplnila beze zbytku. Vysoko nasazená laťka minulých dvou setkání byla opět posunuta o nějaký ten centimetr výše. Slavnostní, tajemná, ničím nezaměnitelná atmoféra, krásně vyzdobený kostel, trofej vzácné zvěře, jelena s kapitáním parožím, přinesla ideální  podhoubí pro listopadové zamyšlení nejen nad posláním svatého Huberta a posláním této mše, ale znamenala, lze tvrdit, že i u naprosté většiny přítomných, i podnět k zamyšlení se každého jednotlivce nad samým sebou.

    Každý, kdo se jakýmkoli způsobem podílel na konání Svatohubertské mše, od faráře P. Mgr. Radka Sedláka, ministrantů, farníků přímo vystupujících při mši, či  zdobících kostel, farníků přítomných, pěveckého sboru farnosti, varhaníka, přes lovecké a myslivecké trubače uskupení ZÁTRŽA, přítomné přílušníky Hubertova cechu a další návštěvníky bohuslužby, má větší či menší podíl na tom, že se opět podařila vyjímečná věc, která musí v duších přítomných zanechat stopu. Stopu milou a příjemnou.

    Když potom po skončení bohoslužby přidala ZÁTRŽA další hudební skladby před kostelem svaté Markéty a troubečtí myslivci následně pozvali své přátele na zvěřinový guláš do jejich svatostánku na Konírně, byla to jen skvělá tečka za nedělním listopadovým dopolednem. Dopolednem, kde se setkali věřící i mnoho těch, kteří stojí na opačném pólu. Dokázali si, že porozumění a ochota porozumět jeden druhému dokáže přenášet skály.

     

     Luděk Judas

 

    VIDEO ZE MŠE ZDE