ZMĚNA DOBY LOVU ČERNÉ ZVĚŘE

31.07.2014 13:22

   Dne 1. ledna 2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu. Tato novela vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 403/2013 Sb. a nově stanoví doby lovu u dvou druhů zvěře, konkrétně u prasete divokého a siky japonského.

    Podrobnosti najdete zde!

    Luděk Judas