Historie

        Někdo moudrý řekl:"abychom pochopili svou současnost, musíme znát svou minulost".   Historie troubecké myslivosti se dá rozdělit na tři etapy. První z nich byla  ta těsně po založení spolku a jeho první samostatné kroky. Další etapu přineslo sloučení myslivců z Troubek a Henčlova. Třetí a zatím ta poslední, je časový úsek od roku 1997 do současnosti. Od roku 1997 kráčí troubecká myslivost opět samostatně, došlo k rozpadu svazku Troubky - Henčlov.

        Na webových stránkách tedy máte možnost mapovat zvlášť historii do roku 1997 a zvlášť od roku 1997.